skip navigation

Cal Ripken / Babe Ruth World Series History

15 Trips to the Cal Ripken / Babe Ruth World Series!

 

10 Year Old: 2001, 2003, 2009

12 Year Old (Minor 60’): 2004, 2009

12 Year Old (Major 70’): 2011, 2017

13 Year Old: 1996, 2003, 2012

14 Year Old: 2004, 2005, 2010

15 Year Old: 2006, 2010, 2011

 


2017 12U Major/70 World Series

2017 12U Major/70 World Series (Branson, MO)


2001 Cal Ripken 10 Year Old (Vincennes, IN)


2003 Cal Ripken 10 Year Old (Williamsburg, VA)


2009 Cal Ripken 10 Year Old (Lamar, CO)2004 Cal Ripken 12 Year Old 60' (Aberdeen, MD)


2009 Cal Ripken 12YO 60' (Winchester, MA)


2011 Cal Ripken 12 Year Old 70' (Aberdeen, MD)1996 Babe Ruth 13 Year Old (Kinston, NC)


2003 Babe Ruth 13 Year Old (Pine Bluff, AR)


2012 Babe Ruth 13 Year Old (Kitsap County, WA)2004 Babe Ruth 14YO (Wilson County, NC)


2005 Babe Ruth 14 Year Old (Quincy, MA)


2010 Babe Ruth 14 Year Old (Purcellville, VA)2006 Babe Ruth 15 Year Old (Clifton Park, NY)


2010 Babe Ruth 15 Year Old (Monticello, AR)


2011 Babe Ruth 15 Year Old (Jamestown, NY)